Category Archives: Event

Tổng Kết Hội Thảo Du Học Và Định Cư Canada 2023 – Travel Learner

Hội thảo thường niên định cư du học canada trên metaverse

Hội thảo thường niên định cư du học Canada trên Metaverse Với xu hướng phát triển của công nghệ 4.0, thế giới đang chuyển đổi sang một cuộc cách mạng số. Việc sử dụng Metaverse là một trong những cách tiếp cận mới của các tổ chức tổ chức hội thảo và sự kiện trực