Tổng Kết Hội Thảo Du Học Và Định Cư Canada 2023 – Travel Learner

Hội thảo thường niên định cư du học canada trên metaverse

Hội thảo thường niên định cư du học Canada trên Metaverse Với xu hướng phát triển của công nghệ 4.0, thế giới đang chuyển đổi sang một cuộc cách mạng số. Việc sử dụng Metaverse là một trong những cách tiếp cận mới của các tổ chức tổ chức hội thảo và sự kiện trực

EnglishWing Vietnam

Công ty EnglishWing Vietnam là franchise của tập đoàn 20 năm chuyên ngành giáo dục đào tạo EnglishWing có trụ sở tại Hàn Quốc: Tiếp nối sứ mệnh phát triển các brand của tập đoàn như: ☆ Lucete Academy: hệ thống trường Anh ngữ offline dành cho các bé từ 4 tới 16 tuổi Theo định